Bejelentés


Rinyaszentkirály


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Hírek
Rinyaszentkirályi Katolikus Egyházközösség Honlapja

RINYASZENTKIRÁLYI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

Rinyaszentkirály neve S. Rege alakban az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben maradt fenn először, akkor már plébániával rendelkezett.
A krónikák szerint a török lerombolta a templomot.

Rinyaszentkirály 1550-ig Rinyaszentmihály volt. A község Szentmihálypusztán feküdt, ami ma már nem található meg. Itt volt a plébánia. A lakosság nagy része ekkor áttért a református hitre.

1940-től találtam feljegyzéseket, mely szerint Rinyaszentkirály Görgeteghez tartozik, jelenleg is annak fíliája. Önálló temploma ekkor még nem volt, volt viszont katolikus iskolája, ebben az iskolában tartották a szentmiséket, mely 1985-re annyira megrongálódott, hogy életveszélyessé minősítették.
Az akkori Községi Tanács, a püspökség és a lakosság hozzájárulásával Varga Lajos Kanonok úr vezetésével 1986-ban új templom építésébe kezdtek.
Ezt a templomot 1986. augusztus 20-án szentelték fel Szent István Király tiszteletére.
Köszönet érte Varga Lajos Kanonok úrnak és lelkes híveinek.

Varga Lajos Kanonok úr 1946. november 11. – 2006. február 28-ig látta el plébánosi teendőit, ekkor egészségügyi okokból visszavonult és a székesfehérvári papi otthonba életének 97., évében, áldozópapságának 74. évében, 2008 január 4-én elhunyt.

Jelenlegi plébános Csorba Tamás
Templomunkban alkalmanként van szentmise, ideje a község hirdetőtábláján kerül hirdetésre.
A plébános a szentmisék előtt és után hivatalos ügyek intézésére megtalálható.
Betegellátás, haldoklóknak szentség kiszolgáltatás bármikor.

Elérhetőség: a központi plébánián: Lábod, Iskola u. 1.
Telefon: 06-82-448-301, üzenetrögzítős

Az egyházközség szolgálattevői: Peti Istvánné világi elnök
Fáth Jánosné gondnok
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!